Sociale Zaken Leiden en Leiderdorp gaan samenwerken

De wethouders Paul Jonas van Leiden en Peter Glasbeek van Leiderdorp hebben vandaag overeenstemming bereikt over een intensieve samenwerking vanaf 1 januari 2007 tussen de diensten Sociale Zaken. Deze overeenstemming wordt nog voorgelegd aan beide colleges en gemeenteraden en aan de ondernemingsraden. Volgens Paul Jonas betekent deze samenwerking “een grote vooruitgang voor zowel de cliënten als voor de medewerkers. We kunnen gebruik maken van elkaars ervaringen en daardoor de dienstverlening nog verder verbeteren én dat in een groter regionaal verband.” Peter Glasbeek voegt daar aan toe: “Wij verwachten door schaalvergroting grotere efficiency te bereiken. Zeer belangrijk is dat we gezamenlijk meer kunnen doen op het gebied van reïntegratie.“

De overeenstemming moet vanaf volgend jaar leiden tot een intensieve bestuurlijke samenwerking met een gemeenschappelijk bestuursorgaan en één uitvoeringsorganisatie, te weten die van de gemeente Leiden. Samenwerking tussen sociale diensten van gemeenten is een onderwerp dat de laatste jaren hoog op gemeentelijke agenda’s staat. Prestatieverbetering, beperking van risico’s op het gebied van kwaliteit, continuïteit van de dienstverlening en het efficiënter werken door één uitvoeringsorganisatie zijn daarvoor belangrijke redenen.

Beide gemeenten hechten groot belang aan het bieden van zekerheid aan de medewerkers. Dat betekent dat de medewerkers uit Leiderdorp eerst een jaar in leiden worden gedetacheerd en daarna, per 1 januari 2008, in vast dienst kunnen treden. Tot die tijd krijgen de medewerkers van Leiden en Leiderdorp een voorrangspositie bij de invulling van vacatures van beide gemeenten.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×