4000 Leidenaars vullen Stadsenquête in

Bijna 4000 inwoners van Leiden hebben hun medewerking verleend aan de jaarlijkse Stadsenquête, die dit jaar voor de zesde keer is gehouden. Ook dit jaar hebben Leidenaren weer over vele onderwerpen hun mening gegeven. De gemeente gebruikt de resultaten om haar beleid te evalueren en waar nodig te verbeteren. Het College van B & W heeft deze week kennis genomen van de bevindingen van de Leidenaren.

De gemeentesecretaris komt nu binnen twee maanden met een voorstel welke concrete acties naar aanleiding van de resultaten zullen worden ondernomen en met een verslag over welke successen in 2006 zijn geboekt.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×