Gemeente stelt nieuw klachtenreglement vast

Het College van B & W heeft deze week een nieuwe klachtenreglement vastgesteld. Het vorige klachtenreglement was op enkele punten verouderd en ook stonden er een aantal inmiddels overbodig geworden bepalingen in, omdat ze in een andere wet zijn ondergebracht. Het klachtentreglement regelt bij welke ambtenaren een klacht kan worden ingediend, welke medewerkers de klacht in behandeling nemen, afdoen, registreren en publiceren. Nieuw is dat er een centrale klachtenambtenaar is aangesteld. Burgers kunnen klachten indienen over de handelswijze en bejegening door burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren in dienst van de Gemeente Leiden.      

De gemeentraad moet het klachtenreglement nog definitief vaststellen.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×