Geen harddrugsgebruikersruimte in Leiden

Het College van B & W besluit af te zien van de toevoeging van een gebruikersruimte aan de nieuwe daklozenopvang die in het gebouw B op het NUON-terrein aan de Langegracht zal verrijzen. De reden hiervoor is dat de hoge kosten van 600.000 euro niet in relatie staan tot het verwachte rendement van gezondheidswinst voor de verslaafden en vermindering van overlast voor de omgeving. Het is een zeer dure voorziening en momenteel zou het gaan om de opvang van negen tot tien verslaafden. Dat is niet kosteneffectief. Het gebouw moet 24 uur per dag open zijn en een arts moet op afroep beschikbaar zijn. De verantwoordelijkheid die de gemeente dan op zich neemt is veel te groot. Bovendien moet er goede ventilatie en afzuiging zijn anders raakt het personeel nog bedwelmd, zegt burgemeester Henri Lenferink.     

In Den Haag en Rotterdam zijn repressieve maatregelen genomen om het gebruik van harddrugs terug te brengen. Even is men bang geweest dat Leiden daardoor meer drugsverslaafden in de stad zou krijgen. Dat is niet het geval gebleken. Het gebruik van harddrugs loopt zelfs terug. In Leiden is de drugsoverlast volgens burgemeester Henri Lenferink nooit groot geweest. Voor perron 1, de ruimte onder het station Leiden Centraal gaat een zero-tolerancebeleid voor zwervers gelden, zodra het NUON-gebouw volgend jaar in gebruik genomen wordt. Dat kan beteteken dat het gebruik zich naar elders in de stad kan verplaatsen, maar Lenferink denkt dat een dusdanig laag aantal verslaafden door een stad als Leiden geabsorbeerd moet kunnen worden, zoals hij het zo mooi zei.     

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×