Delegatie uit Shanghai bezoekt Leiden

Een delegatie uit Shanghai heeft deze week ook Leiden bezocht. Tijdens het bezoek van de heer Chen, directeur Science & Technology van Shanghai Pudong (het moderne deel van Shanghai) heeft gedeputeerde Asje van Dijk een drietal overeenkomsten gesloten over samenwerking tussen Zuid-Holland en Shanghai. Deze ondertekening van de overeenkomsten vond plaats in het kader van het Co-Innovatieprogramma dat Zuid-Holland twee jaar geleden heeft opgestart met Shanghai. De belangrijkste overeenkomst is de zogenaamde “Business Plan Contest” waarbinnen high tech ondernemers vanuit Shanghai bedrijven kunnen opzetten op het gebied van Life sciences, ICT en nieuwe materialen in Zuid Holland.

Aan ondernemers van de best beoordeelde business plannen wordt begeleiding aangeboden binnen universiteiten en hogescholen terwijl ook speciale kantoor- en woonhuisvesting wordt aangeboden. Voor business plannen vanuit Zuid-Holland wordt hetzelfde aangeboden in Shanghai. Vertegenwoordigers van de deelnemende kennisinstellingen (de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit en de IT Caballero Fabriek in Den Haag) beoordelen zelf welke business plannen ze het meest geschikt achten. De eerste contest zal in 2007 plaatsvinden.

Tevens is besloten om een “China-Holland Co-Innovation Game” tot ontwikkeling te brengen. Bij de ontwikkeling hiervan zijn de universiteiten van Leiden en Delft betrokken alsmede enkele hogescholen. De game is gericht op studenten uit beide regio’s die op een spelmatige wijze invulling geven een internationale samenwerking binnen innovatie. Voor een aantal kennisinstellingen is het de verwachting dat het onderdeel zal kunnen gaan uitmaken van het onderwijspakket.

Ten slotte is ook besloten om een haalbaarheidstudie op te starten naar de oprichting van een opleiding die zich speciaal zal richten op de “Traditionele Chinese Geneeswijzen” (Traditional Chinese Medicin (TCM) . Deze zal zich richten op de professionalisering van TCM-beroepen en de certificering van TCM-producten om zo de toepassing binnen de westerse medische praktijk mogelijk te maken. De opleiding zal naar verwachting volgend jaar opgestart worden in Den Haag en Wethouder Frits Huffnagel heeft hiertoe een ondersteunende verklaring ondertekend.

De delegatie heeft de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam bezocht. Ter gelegenheid van hun bezoek hebben twee internationale congressen plaatsgevonden op het gebied van resp. TCM en over meer traditionele pharmaceutische innovatie. Daarnaast zijn vele afspraken tussen partners in Zuid-Holland en Shanghai tot stand gekomen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×