Gemeente gaat voorkruipers hard aanpakken

Het College van B & W heeft donderdag besloten om illegale onderhuur van Leidse huurhuizen hard te gaan aanpakken. Door gegevensbestanden van de Dienst Burgerzaken, Woonzicht en de administratie van de Leidse woningbouwcorporaties aan elkaar te koppelen wordt bekeken of er illegale onderhuur plaatsvindt. Ook kunnen er huisbezoeken worden ingezet om ter plekke te kunnen controleren of een huurder wel of niet rechtmatig in het huurpand woont. Op deze manier wil de gemeente onderverhuur opsporen, vorkomen en zo veel mogelijk tot het verleden laten behoren. Ook wordt er een meldpunt bij het Servicepunt Bouwen en Wonen in het leven geroepen waar Leidenaars anoniem kunnen melden dat een huurhuis illegaal wordt onderverhuurd.

Gemeenten zijn hiertoe verplicht maar slechts weinig gemeentebesturen maken hier werkelijk gebruik van, stelt burgemeesrer Henri Lenferink. In de Huisvestingsverordening Holland Rijnland wordt gemeenten opgeroepen een halt toe te roepen aan illegale onderverhuur. Het College heeft nu besloten dat wel door te voeren omdat er een enorme druk is op de woningmarkt in deze regio. De wachtlijsten voor een huurhuis zijn lang. “Onderhuren is illegaal voorkruipen. Dat willen we niet meer. Leiden pakt dit welop,” aldus een strijdbare burgemeester Lenferink.

Op welke schaal er precies in Leiden illegaal wordt voorgekropen weet Lenferink niet precies, maar hij zegt dat hij over aanwijzingen beschikt dat dit in Leiden wel degelijk in een bepaalde mate speelt. Prioriteit ligt in ieder geval bij sociale huurwoningen. Hier wordt het meest illegaal onderverhuurd en dat is niet sociaal. Met een groot voorlichtingsoffensief worden illegale onderverhuurders op de nieuwe aanpak gewezen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×