GroenLinks wil meer waarborgen huisbezoeken sociale dienst

In de begroting 2007 kondigde het college van B & W aan om op basis van risicosturing te starten met een huisbezoekenproject. De fractie van GroenLinks zag hierin aanleiding om kritische vragen aan het college te stellen. Het college zal nu eerst de Raad uitgebreid informeren voordat het project van start zal gaan. Huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden is geen onbesproken fenomeen. In Amsterdam (zie artikel AD) woedt een discussie over de wijze waarop medewerkers van de sociale dienst bijstandsgerechtigden benaderen. Op een intimiderende en grove wijze wordt soms de woning betreden.

Het huisrecht is bedoeld om privacy van burgers te beschermen. Dat is des te belangrijker voor mensen die soms niet goed weten welke rechten en plichten ze hebben als er iemand van de sociale dienst langs komt. Zorgvuldigheid hierbij is dus geboden.

Er moet hier ook onderscheid gemaakt worden met de opsporingsbezoeken waarbij sprake is van verdenking van fraude. Dergelijke bezoeken zijn met meer waarborgen omkleed. In het kader van een verdenking moeten er nu eenmaal middelen zijn om de waarheid boven water te krijgen. Ook voor GroenLinks staat dit niet ter discussie.

Het college wil de huisbezoeken zowel in het kader van informatievoorziening als handhaving plaats doen vinden. De vraag is hoe deze verschillende doelstellingen zich met elkaar verhouden. Is dat wel duidelijk voor de persoon die bezocht wordt? Uitdrukkelijk stelt het college dat er sprake is van bezoeken op basis van risicosturing.

Betekent dit dat het “risicoprofiel” van de persoon bepalend kan zijn voor de vraag of er een bezoek wordt afgelegd? De vraag rijst dan of de controle dan toch niet het eigenlijke doel is van het bezoek, in plaats van de informatieve dienstverlening. “Het mag niet zo zijn dat de ambtenaar van sociale dienst in je wasmand staat te graven op het moment dat de bijstandsgerechtigde de zojuist ontvangen folder over het minimabeleid doorleest.”

De fractie van GroenLinks wil niet op voorhand dit soort huisbezoeken afkeuren. Maar het moet voor een ieder duidelijk zijn wat er gebeurd en wat de rechten en plichten zijn van de betrokken personen. Nu de gemeente Leiden wil starten met een huisbezoekenproject is het volgens GroenLinks noodzakelijk om de kaders van deze bezoeken goed vast te stellen. De fractie is dan ook blij dat de wethouder deze week heeft toegezegd om hier met de Raad in debat te gaan voordat het project gestart wordt.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×