Leiden bemoeit zich niet met Oegstgeester containerwoningen

Ondanks schriftelijke vragen van het CDA-raadslid Joost Bleijie inzake de brandveiligheid van containerwoningen ziet het College van B & W van Leiden geen reden zich te mengen in een probleem dat slechts voor Oegstgeest geldt. Dat heeft het College na haar laatste vergadering bekend gemaakt. De containerwoningen staan op het complex Rijfront dat op zich Oegstgeests grondgebied is. De bewuste woningen worden echter grotendeels bewoond door studenten die verbonden zijn aan de Leidse universiteit. Op  Leids grondgebied staan verder geen prefab containerwoningen. Het College erkent wel het onderzoek dat gedaan is naar de onveilige situatie van containerwoningen als gevolg van een onderzoek van expert Ben Ale, hoogleraar rampenbestrijding en veiligheid aan de TU Delft.    

De Gemeente Oegstgeest moet zelf bekijken of zij de situatie als onveilig beschouwd.  

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×