De twee winnaars van het Groot Leids Bonte Koe Dictee: Pieter van Diepen uit Leiden en Bert Jansen uit Bussum. (foto: Ron Favier)   

Ex aequo bij Bonte Koe Dictee

Maandagavond vond in cafe De Bonte Koe voor de vierde maal het jaarlijks Groot Leids Bonte Koe Dictee plaats. Ongeveer veertig taalfanaten namen hieraan deel. Met een gemiddelde van 65 fouten mocht het dictee gerust weer als zeer moeilijk bestempeld worden. Voor het dictee tekenen Willem Schrama en Bob in ’t Hout. De poedelprijs ging naar Amy Kessels met 96 fouten, derde met 24 fouten werd Leny Lagerberg, tweede werd Marjan Langelaan met 8 fouten en ex aequo met stip op één werd (evenals vorig jaar) Pieter van Diepen en Bert Jansen met allebei vijf fouten. Uw Sleutelstadredacteur eindigde op een vijfde plaats met slechts (of zo u wilt: maar liefst) 42 fouten. De huidige spelling kent veel inconsequenties en die waren zo’n beetje allemaal bij elkaar gezocht in dit dictee.      

Hierbij de tekst van het dictee. Leuk voor de donkere dagen voor de kerst:

 

Om dronken van te worden

Voor zover bekend, weet zelfs een Lelystatter of een laatmiddeleeuwse sint-bernardshond met midasoren dat deze club van bijdehante en feniksachtige iezegrims op voorhand hartgrondig een Weesgegroetje bidt, omdat aan het eind van deze ingemene Bonte Koe-exercitie telkenmale weer zal blijken dat het leeuwendeel er geen hout van terechtbrengt en na afloop enigszins terneergeslagen met hink-stap-sprongen huiswaarts zal keren.

Het lijdt geen twijfel dat het allemaal is te wijten aan de vermaledijde trukendoos van de Werkgroep Spelling van de Nederlandse Taalunie, een gezelschap kakkineuze en ultranationalistische geitenwollensokkentypen in manchester broeken, kakiuniformen en houtje-touwtjejassen dat geen kolibrie van een jan-van-gent kan onderscheiden, maar dat ons wel elk decennium als bij Koninklijk Besluit vanuit z’n (zijn) vernachelde trijpen crapaudjes een onberedeneerbare potpourri van tussen-n’en, umlauten, i-grecs, accents aigus en andere diakritische tekens voorschotelt.

Wat een gewauwel, en wat een ideeëloos consigne om niet alleen havoërs (havo-ers) en vwo’ers, maar ook geïnteresseerde vutters en stencilende would-beschrijvers op te zadelen met een welhaast kafkaiaanse faalangst in het hedendaagse schrijfverkeer! Het zou dan ook wel zeer on-Hollands zijn als tegen deze boutade niet bij appel was opgetreden. En ja hoor, de rebellie ontpopte zich onlangs in het Witte Boekje van het Genootschap Onze Taal, dat in zijn maoïstische donquichotterie pretendeert te zijn tegemoetgekomen aan de wat meer populairwetenschappelijke taalgebruiker.

 Terstond omarmde bij ad-hocbeslissing ook een aantal prestigieuze krantenredacties deze vitamine B12-kuur voor de groteske taalverwarring waarin ons land sinds de geactualiseerde spelling van 2005 is terechtgekomen. Begrijpelijk is dit wel, want nu hoeft er tenslotte niet dagenlang uitentreuren te worden gejeremieerd over hoe je choquerend gepiercete skiesters of kosteloos geleasede (geleasete) middenklassenauto’s moet schrijven, laat staan reformatie of contrareformatie. Maar een mêlee van ge-e-mailde kattebelletjes, antiwesters of pro-Amerikaans, mag nochtans weer wél op consensus van beide partijen rekenen.

Wat een opluchting! Maar ook: hoe faliekant, hoe onoorbaar en hoe on-Nederlands is in het grenzeloze Europa de co-existentie van twee competitieve spelling(s)culturen die elkaar als aartsvijanden in de haren vliegen! Hoe leg je een havo 4-leerling uit dat er over marokijnen portefeuilles en agressieve aggregaten geen misverstanden bestaan, maar dat er reuring van komt wanneer we ’s zomers als donjuans gaan barbecueën (barbecueen) of wanneer een pietje-precies met kerst per se voor oudkatholieken zijn Bijbelkennis wil etaleren?

Wie het weet mag het zeggen. Maar a priori dient te worden vastgesteld dat u allen zich vanavond het apelazarus heeft gewerkt – om niet te zeggen sisyfusarbeid heeft verricht – om van deze dronkenmanstaal nog iets zinnenprikkelends op papier te krijgen. Meneer, pak het gsm’etje en vraag uw maîtresse of ze een bordeauxtje klaarzet. Mevrouw, doe hetzelfde en meld uw eega dat deze doe-het-zelfcursus een tikje is uitgelopen. Of geef hem gewoon een watjekouw!

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×