Nog weinig rampvoorwerpen voor kruitrampexpositie

In het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden wordt op 11 januari een expositie geopend over de ontploffing van het kruitschip, 200 jaar geleden. De samenstellers willen ook dierbare herinneringen laten zien van mensen die door de vuurwerkramp in Enschede zijn getroffen. De animo is echter nog vrij gering. Een handjevol voorwerpen. Dat is tot dusverre de oogst na een oproep van gemeentearchivaris Adri Roding uit Enschede om dierbare herinneringen aan de vuurwerkramp van 13 mei 2000 tijdelijk af te staan. Tot dusverre hebben zich slechts enkele mensen gemeld bij het gemeentearchief in de textielstad.

Er is een oud-bewoonster van Roombeek die een hondeneetbakje van haar hond wil afstaan. Het Maltezer leeuwtje dat eruit heeft gegeven, heeft de ramp overigens niet overleefd. Voorts heeft zich een kunstenaar gemeld die van de scherven van het glas-in-lood raam van de Deta kerk een kunstwerk heeft gemaakt. Dat staat op een brokstuk dat door het kerkdak is geslagen.

Andere voorwerpen die zijn aangeboden, zijn betonnen brokstukken en een gesmolten bronzen beeldje. Adri Roding is op zich content met de genoemde spullen. ‘Maar’, voegt hij er aan toe, ‘het zou mooi zijn als er nog wat meer spullen tijdelijk naar Leiden kunnen gaan. Ik heb het idee dat veel mensen die na de ramp persoonlijke spullen uit hun huizen hebben gehaald, nu denken dat ze niets bijzonders thuis hebben. En anderen hoeven blijkbaar niet zo nodig hun relikwieën tentoon te stellen.’

Rodig laat weten dat het niet de bedoeling is om mensen actief te gaan benaderen of te bellen die in Roombeek hebben gewoond. Maar mochten er (oud-)bewoners zijn die toch nog willen meewerken, dan kunnen ze contact opnemen met het gemeentearchief (tel. 4818821). Bij de explosie van het kruitschip midden in Leiden, ter hoogte van de Rapenburg, vielen 151 doden. Door de ontploffing werd de halve stadwal weggeslagen en stortten alle statige huizen in de omringende deftige buurt in. Omdat het begin 2007 tweehonderd jaar geleden is, wordt er een bijzondere expositie aan deze ramp besteed waarbij ook voorwerpen worden geëxposeerd die een link hebben met de ramp.

Nog steeds worden er spullen aan het Stedelijk Museum De Lakenhal aangeboden die met de buskruitramp te maken hebben. Ze zijn van generatie op generatie overgegaan. Jori Zijlmans, de conservator van het Leidse museum, is blij met de dingen die zijn ingeleverd. ‘Het gaat immers ook om het verhaal van honderd woorden dat bij de inzending hoort. Alles wat ik toch nu toe heb gekregen, is zeer bruikbaar. Ik kan er mooi een hele vitrine mee vullen. Mensen die desondanks wat spullen willen exposeren vraag ik om dat voor 12 december te doen Want een paar dagen later kom ik alles persoonlijk ophalen in Enschede. Mochten er op het laatst toch nog veel dingen worden binnengebracht dan kan er eventueel door mij een selectie worden gemaakt.’

Leiden buskruitramp


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×