100 hectare aan extra bedrijfsterreinen dringend nodig

In een brief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, wijzen de Kamer van Koophandel Rijnland en de Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek op het nijpend tekort aan bedrijfsterreinen. Momenteel is hieraan al een groot tekort. Ten gevolge van de bouw van 33.000 extra woningen, die op vrij korte termijn is gepland, zal dit tekort aan bedrijfsterreinen alleen maar toenemen, met een hoge werkeloosheid en veel files tot gevolg.

De Kamer van Koophandel Rijnland en de Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek, de koepel van ondernemersverenigingen, die indirect 1.500 bedrijven uit de regio vertegenwoordigt, reageren met deze brief op het ‘Streefbeeld Economie’ van de regio Holland Rijnland, dat onderdeel is van de Regionale Structuurvisie, die momenteel voor de regio wordt ontwikkeld. Zij roepen het Dagelijks Bestuur op om actie te ondernemen en extra bedrijfsterreinen aan te wijzen, of de gemeenten deze mogelijkheid te bieden. Ook verzoeken zij om verbetering van de infrastructuur binnen de regio.Veel bedrijven in de bollenstreek, zoals transport- en verpakkingsbedrijven, hebben te maken met de bollen- en bloemensector.

Daarnaast is er ook een aantal bedrijven dat geen binding met deze sector heeft, maar wel essentieel is voor de werkgelegenheid en economische dynamiek in de regio.Hoewel er enkele jaren geleden goede afspraken gemaakt zijn over de beschikbaarstelling van bedrijfsterreinen, is er de afgelopen tien jaar nauwelijks extra bedrijfsruimte bijgekomen.Tevens hebben de KVK en VBDB hun twijfels bij enkele door Holland Rijnland beoogde terreinen, waaronder de Oostvlietpolder.Uit onderzoek van Bureau Blaauwberg is gebleken, dat de economie in Holland Rijnland ten opzichte van andere regio´s achterblijft en dat bovendien het risico bestaat, dat de economische structuur van de regio wordt uitgehold. Actie is dus dringend nodig!

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×