College stelt kwaliteitseisen aan meldkamer 112

Vanaf 5 december 2006 is er voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (noodoproep via 112) een zogenaamd Service Level Agreement in werking getreden. Het is bedoeld om vast te leggen aan welke kwalitatieve en kwantitatieve eisen de Gemeenschappelijke Meldkamer voor wat betreft de gemeentelijke brandweer moet voldoen om verantwoorde brandweerzorg te kunnen bieden. Hierin is tevens vastgelegd wat het meest wenselijke gedrag van het personeel achter de meldkamer dient te zijn.    

De Leidse GMK bevindt zich in de brandweerkazerne aan de Rooseveltstraat.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×