Nieuwe samenstelling Leidse CDA-fractie

De CDA-fractie vernieuwt. Per 1 januari aanstaande zal de samenstelling van de CDA-fractie veranderen. Helaas nemen Marga de Rooij en duo-raadslid Bram Berkhout afscheid van de Leidse politiek. Beiden kunnen vanwege persoonlijke omstandigheden niet langer hun raadswerkzaamheden combineren met hun privé-leven. CDA-fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan over het vertrek van de twee raadsleden: ‘Het is erg jammer dat Marga en Bram hun werk niet voort kunnen zetten. Beiden hadden vanuit hun eigen achtergrond een belangrijke inbreng in de fractie. Marga heeft zich erg ingezet voor de problematiek van de voedselbanken. Bram heeft zijn aandacht vooral aan de invoering van de WMO besteed.’

Gelukkig Marga de Rooij wordt als raadslid opgevolgd door het huidige duo-raadslid Arjen Bonestroo (36), die vanaf maart dit jaar al lid is van de raadscommissie Werk en Financiën. In het dagelijks leven werkt hij bij de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA).

De opengevallen posities worden ingevuld door hebben twee jonge, enthousiaste CDA-ers van de kandidatenlijst, die zich bereid hebben verklaard om als duo-raadslid de fractie te versterken: . Frank van Dijk (28) is medewerker van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hij studeerde politicologie en geschiedenis en was tijdens zijn studietijd lid van SSR-Leiden. Ook is hij actief in de Leidse Studenten Ekklesia. Hij zal zitting nemen in de commissie Onderwijs en Samenleving.

Wouter den Hollander (23) studeert politicologie en rechten en is lid bij studentenvereniging Augustinus. Ook was hij voorzitter van de studievereniging voor politicologen (SpiL). Het afgelopen jaar waren zij beiden zeer succesvol als lid van het Leidse campagneteam en het afdelingsbestuur. Hij zal zitting nemen in de commissie Werk en Financiën.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×