Leidse huurders stemmen in met vernieuwd Sociaal Statuut

De huurders van de Leidse woningcorporaties Ons Doel, Portaal en De Sleutels van Zijl en Vliet hebben in de ledenvergaderingen van hun huurdersorganisaties HOOD, HB de Eendracht en HBV Leiden ingestemd met een vernieuwde Sociaal Statuut. Het nieuwe Sociaal Statuut vormt op diverse punten een verbetering ten opzichte van het oude statuut. Er zijn in het nieuwe Sociaal Statuut betere afspraken over vergoedingen en over het proces bij renovatie en sloop gemaakt. Ook is er opnieuw een regeling over huurgewenning afgesproken.

Het Leidse Sociaal Statuut regelt de rechten en plichten van huurders en sociale verhuurders. Het huidige statuut geldt tot februari 2007. Sinds ruim een jaar waren de huurdersorganisaties HOOD, HB de Eendracht en HBV Leiden met de corporaties Ons Doel, Portaal Leiden, de Sleutels van Zijl en Vliet en de gemeente Leiden in overleg over het opstellen van een nieuw Sociaal Statuut.

De onderhandelingen verliepen niet altijd even voortvarend. Knelpunten waren, naast aanpassingen van de vergoedingen en de gevolgen van de invoering van Woonzicht.nl., de huurgewenningsregeling, een financiële tegemoetkoming bij forse huurstijging bij gedwongen verhuizing. Over de huurgewenningsregeling is moeizaam onderhandeld. De corporaties wilden daar tot op het laatst niet mee instemmen. Uiteindelijk is het de huurdersorganisaties toch gelukt een huurgewenningsregeling af te spreken, waarbij lagere inkomens bij een grote huursprong drie jaar een tegemoetkoming kunnen krijgen.

De verwachting is dat het nieuwe Sociaal Statuut in januari 2007 ondertekend zal worden. Tot die tijd gelden de afspraken uit het huidige Sociaal Statuut.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×