Aantal promoties aan universiteit verder gestegen

Het aantal promoties aan de Universiteit Leiden is dit jaar opnieuw gestegen. Vanmiddag bracht Judith Bosnak de teller op 303. Vorig jaar promoveerden er 289 en in 2004 waren er 240 jonge doctores. Met het aantal van 303 wordt het record van 1997 net niet geëvenaard. Dat blijft staan op 305. Nadat het aantal promoties in de jaren rond de eeuwwisseling was teruggevallen, is sinds vorig jaar weer een duidelijke stijging zichtbaar. Die trend heeft zich dit jaar doorgezet.

Opvallend is dat verreweg de meeste promoties werden voorbereid in LUMC/geneeskunde, namelijk 117. Dat waren er 24 meer dan in 2005. Ook in de faculteiten der Letteren, Godgeleerdheid en Archeologie en bij het ICLON werd meer gepromoveerd dan in 2005. De faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Rechten kenden een terugval.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×