Renovatie Stadgehoorzaal Leiden gaat door volgens plan

Het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor de uitbreiding en renovatie van de Stadsgehoorzaal is afgerond. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt in een voorstel aan de Gemeenteraad voor om het ontwerp voor de Stadsgehoorzaal aan te passen en extra krediet beschikbaar te stellen. Als de Raad hierover positief besluit, dan kan volgens de oorspronkelijke planning, in het voorjaar 2007, worden begonnen met de verbouwing. De Stadsgehoorzaal is dan vermoedelijk op tijd klaar voor het seizoen 2007-2008. Het haalbaarheidsonderzoek heeft dus niet geleid tot een extra vertraging en de renovatie en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal kan gewoon doorgaan.

Op basis van het onderzoek naar de haalbaarheid en de vorderingen met de oplossingen hebben B&W geconstateerd dat het Stadsgehoorzaalproject haalbaar is te maken met een voorstel aan de Raad om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het resterende verschil dat is overgebleven na de bezuiniging. Het College baseert zich met dit besluit ook op de overtuiging dat aan de belanghebbenden (Stadsgehoorzaal, afnemer van de winkel, Bouwfonds/MAB en aan de gemeente zelf) recht wordt gedaan.

Het ontwerp wordt gewijzigd in de kelder waardoor de oppervlakte van de keuken van de Stadsgehoorzaal en de winkel kleiner wordt. Verder krijgen de artiestenfoyer en het kantoor van de toneelmeester een andere plaats in het gebouw. Het voorstel wordt in januari 2007 in de Raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid besproken. Als de Gemeenteraad positief besluit dan kan vervolgens tot gunning van het hoofdbestek worden overgegaan.

Naar verwachting kan de Stadsgehoorzaal in dat geval in seizoen 2007 – 2008 weer open. De aanbesteding voor de uitbreiding en renovatie van de Stadsgehoorzaal vond in september 2006 plaats. De prijzen van de bouwkundig aannemers lagen ruim boven het beschikbare budget. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop besloten om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×