Culturele organisaties gaan samen

Op 21 december is een intentieverklaring voor de oprichting van een nieuwe stichting getekend. In deze stichting zullen op 1 januari 2008 de Muziekschool Leiden en Omstreken, de Leidse Volksuniversiteit K & O en de Openbare Bibliotheek Leiden & Leiderdorp en Het Leidse Volkshuis opgaan. Hierdoor ontstaat één brede organisatie die zich richt op de bevordering van verspreiding van kennis, kunst en cultuur. De organisatie zal een breed aanbod van educatieve en ontplooiingsactiviteiten voor alle lagen uit de Leidse bevolking (laagdrempelig, vraaggericht en in zowel de binnenstad als de wijken) bieden, met als doel het stimuleren en bevorderen van de individuele mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing op het gebied van maatschappelijke en culturele vorming.

Door de fusie wordt tevens ontmoeting, maatschappelijke participatie en de koppeling tussen informatie en educatie versterkt. Door de fusie krijgen de Leidse inwoners een groot aantal extra kansen tot ontplooiing, ontmoeting, participatie, kennismaking, oriëntatie, basisscholing, verdieping, talentontwikkeling, cultuureducatie, muziekonderwijs, volwasseneneducatie, bibliotheekdiensten en ontwikkeling.

De stichting zal al deze activiteiten aanbieden in Leiden en op deelgebieden actief zijn in Wassenaar, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×