Milieuprestatie van Milieudienst West-Holland bekeken

De Milieudienst West-Holland waar Leiden eveneens onder valt heeft de milieuscore van haar kantoorgebouw gemeten met behulp van de Milieubarometer. Uit een vergelijking met 40 andere overheidskantoren blijkt dat de Milieudienst goed scoort met het weinige werk- werkverkeer maar er nog wel besparingen mogelijk zijn. Voor het overige is de milieuscore gemiddeld. De ambitie is om de milieuscore te verbeteren. Bijkomend voordeel is dat een verbetering van de milieuscore vaak een kostenbesparing oplevert.

De Milieudienst West-Holland streeft naar een milieubewuste bedrijfsvoering binnen haar eigen gebouwen, met het oog op een gezonde en goede toekomst. Maar wat is een milieubewuste bedrijfsvoering? Met de Milieubarometer werd de milieuprestatie van het eigen kantoor gemeten en vergeleken met die van 40 andere overheidskantoren. De Milieubarometer is een registratieprogramma dat gegevens over het gebruik van kantoorpapier, energie, water, afvalcontainers en vervoersmiddelen, vertaalt naar de milieuscore en bijbehorende milieukosten.

Uit de Milieubarometer van het kantoor van de Milieudienst blijkt dat elektriciteitsverbruik en woon- werkverkeer het belangrijkste aandeel hebben in de milieubelasting. Ten opzichte van andere overheidskantoren scoort de Milieudienst goed op papierverbruik en werk- werkverkeer. Dat komt doordat het papierafval door alle medewerkers nauwkeurig wordt gescheiden, er zo veel mogelijk dubbelzijdig wordt geprint en men terughoudend is in het printen van elektronische mededelingen.

Voor het werk-werkverkeer maakt de Milieudienst in beginsel gebruik van fietsen. Is er toch een auto noodzakelijk, dan wordt gebruik gemaakt van deelauto’s van Greenwheels. Op het gebied van energieverbruik en van woon- werkverkeer kan de Milieudienst nog wel een slag slaan. De Milieudienst is al begonnen met het aanbrengen van aanwezigheidschakelaars en met het vervangen van verouderde verlichting door energiezuinige hoogfrequente verlichting met spiegelreflex armaturen.

Dit wordt gecombineerd met daglichtafhankelijke verlichtingen aan de raamzijde. Wat betreft het woon-werkverkeer: veel werknemers wonen relatief ver van het kantoor. Deze milieupost is lastig te beïnvloeden. Wel wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en de fiets. De Milieudienst West-Holland heeft de ambitie om de milieuscore constant te verbeteren. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee: een hogere milieuscore gaat vaak gepaard met kostenbesparing. Daarom beveelt de Milieudienst West-Holland ook andere organisaties en bedrijven aan om met de Milieubarometer te werken.

De grafieken en kengetallen van de benchmark van overheidskantoren zijn beschikbaar op www.milieubarometer.nl

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×