De Sleutels van Zijl en Vliet kijkt naar de toekomst

Woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet wil samen met haar klanten invulling geven aan haar plannen voor de toekomst. De Leidse woningcorporatie trok daarom met het ondernemingsplan en de wijkvisies onder de arm de wijken in, om daarover in gesprek te treden met bewoners en maatschappelijke organisaties. Nieuwe tijden vragen om een andere aanpak. Vanwege de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de maatschappij verandert het werk van woningcorporaties voortdurend. Dat heeft bij de Sleutels van Zijl en Vliet in 2006 geleid tot een ambitieus ondernemingsplan en daaruit voortvloeiende wijkvisies, waarin het bieden van woonkeuzes en wijkgericht ondernemen belangrijke pijlers zijn. De missie, MAATWERK IN WONEN leveren, wil de corporatie gaan vormgeven in samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.

Omdat bewoners en belanghouders als géén andere weten wat er speelt in een wijk, leek het de corporatie een logische stap om hen te betrekken bij de invulling van de wijkvisies voor de komende jaren. Daarom zijn bewonerscommissies en belanghouders uitgenodigd voor een aantal speciale wijkbijeenkomsten in Leiden en Voorschoten, waar de corporatie haar bezit heeft. Het doel was om samen met de aanwezigen te komen tot een betere invulling van de wijkvisie. De bijeenkomsten (in Stevenshof en de Mors, Merenwijk, Leiden Zuidwest, Leiden Noord en Voorschoten) zijn goed bezocht. Na de presentatie van het ondernemingsplan en de wijkvisie ontstonden er telkens levendige discussies over (de invulling van) het beleid.

 Zo konden bewoners bijvoorbeeld benoemen wat ze graag anders zouden willen (‘er moet meer verlichting komen in de bergingen, dan voelen wij ons veiliger’) en spraken vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit hoe zij hun rol zien (‘intensievere samenwerking tussen de wijkbeheerders van dSvZeV, politie en buurtopbouwwerkers’). Niet alleen voor de woningcorporatie was dit de eerste keer dat ze met bewoners de dialoog aanging over haar toekomstplannen; ook voor de bewoners en partners uit de wijk was dit een nieuw fenomeen. De reacties waren zeer enthousiast.

Er zijn veel suggesties gedaan, die de Sleutels van Zijl en Vliet mee zal nemen in de uitwerking van haar plannen. Eén belangrijk punt is in ieder geval het wijkgericht opzetten van contacten. Ook is er in de wijk Merenwijk enthousiast gereageerd op het feit dat de corporatie woningen sociaal gaat verkopen. Onder de naam Koopgarant worden woningen met 25% korting op de marktwaarde verkocht. De bijeenkomsten hebben ook een ander positief effect gehad.

Insteek was natuurlijk het bespreken van toekomstplannen, waarbij veelal gekeken wordt naar hetgeen er momenteel voor verbetering vatbaar is. Maar bewoners vertelden ook zelf spontaan waarom zij wél tevreden zijn over hun woning en wijk. Zo was er een dame die aangaf dat ze het zo graag woonde in haar buurt, omdat de huizen daar een voortuin hadden. En iemand anders had het gevoel dat hij in het buitenland woonde in zijn wijk, en ervoer dat als heel positief.

Omdat de bijeenkomsten door alle betrokkenen als zeer geslaagd zijn ervaren, heeft de Sleutels van Zijl en Vliet besloten om hier volgend jaar een vervolg aan te geven. Daarbij zal de corporatie zeker ook laten zien wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan met de uitkomsten van deze sessies.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×