Subsidies voor integratiebevorderende activiteiten

Vanaf 1 januari 2006 kunnen burgers, bedrijven en organisaties via de website www.leideninkleur.nl subsidie aanvragen voor integratie bevorderende activiteiten. De gemeen-te ziet integratie als een traject waarbij overheid, burgers, bedrijven en (vrijwilligers)organisaties in de stad moeten samenwerken. Daarom wil de gemeente niet langer organisaties, maar juist activiteiten ondersteunen. Door middel van de “Subsidieregeling Activiteiten Integratie (Leiden in Kleur)” worden alle burgers, bedrijven en organisaties in Leiden uitgenodigd om innova-tieve activiteiten te ondernemen die een bijdrage leveren aan integratie, participatie, emancipatie en ontmoeting. Dat heeft het College van B & W deze week besloten.

In de deelverordening heeft de gemeente vastgelegd wat de voorwaarden voor subsidie zijn, en hoe deze subsidie aangevraagd kan worden. Op basis daarvan zullen de beschikbare middelen toegekend worden. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×