Duidelijker beleid voor belastingplichtigen

Het College van B & W heeft deze week beleidregels vastgesteld voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een zogenaamde keuzesituatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor bewoners van een studentenhuis waarbij een bepaalde bewoner als belastingplichtige wordt aangewezen en de aanslag ontvangt. De beleidsregels hebben betrekking op de onroerdende zaakbealsting, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing.

Het College wil daar een en dezezelfde bewoner op kunnen aanspreken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×