Geen geld voor kinderen Tussen Wal en Schip

Bij de behandeling van de begroting 2007 heeft de gemeeteraad een motie aangenomen waarin zij het College van B & W verzoekt tijdelijke financiële regelingen te treffen voor kinderen van uitgeprocedeerden die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zonodig zou Leiden ook voor tijdelijke noodopvang moeten zorgen. Binnen de wettelijke kaders doet de gemeente al alles voor deze groep. Het College ziet geen mogelijkheden deze groep kinderen verder tegemoet te komen. Was het voorheen nog wel mogelijk deze groep kindereen financieel te hulp te komen, nu er landelijke regelingen zijn kan de gemeente niets meer voor deze kinderen betekenen.   

Wel kunnen schoolgaande kinderen een beroep doen bij de Stichting Uitgeprocedeederde Vluchtelingen (STUV) op het door de gemeente gesubsidieerde Studiefonds Illegale Leerlingen (STILO). Voor huisvesting en leefgeld kan eveneens ene beroep gedaan worden op STUV.   

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×