Vieringen Stille Week en Pasen

Van 2 tot en met 7 april wordt de Stille Week gevierd door drie protestante gemeente met avondgebeden in de verschillende kerken. De Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk en de Protestantse Marekerkgemeente willen tijdens deze gezamenlijke bijeenkomsten stilstaan bij de lijdensweg van Jezus Christus. De rode draad wordt gevormd door een gedichtencyclus van Willem de Mérode. Ook op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag zijn er diensten. Iedereen wordt uitgenodigd. Aanvang: 19.30 uur. Sluiting: tussen 20.00 en 20.15 uur.

In de katholieke Hartenbrugkerk wordt door het Hartebrugkoor en de Schola Cantorum (Gregoriaans) gezongen bij de eucharistievieringen.Ook werken er diverse solisten mee. De Schola Cantorum zingt bij alle vieringen de passende Gregoriaanse gezangen, zoals ook op Witte Donderdag 5 april, aanvang 19.30 uur en op Goede Vrijdag om 19.30 uur. De begeleiding op het orgel is in handen van Jan Verschuren, op Witte Donderdag van Jan Upperman. Het Hartebrugkoor en Schola Cantorum staan onder leiding van dirigent René Verhoeff. De Leidse Hartebrugkerk ligt op de hoek van de Haarlemmerstraat en de Lange Mare. Iedereen mag meezingen in het Hartebrugkoor, aanmelden via de website www.hartebrugkoor.nl.

Vieringen stille week: 2 april: Opstandingskerk – Jezus in Getsemané (op de nieuwe locatie: Arent Bruunstraat 1). 3 april: Herengrachtkerk – Jezus voor Kajafas 4 april: Herengrachtkerk – Jezus voor Herodes 5 april: Opstandingskerk – Jezus voor Pilatus (op de nieuwe locatie: Arent Bruunstraat 1). 7 april: Marekerk – Jezus in het graf ds. J. van der Meijden, ds. J.G. Schenau, ds. A. de Snoo.  

Leidse Hartebrugkerk Zondag 1 april, Palmpasen, 11. 00 uur: Missa Brevis van Claudio Casciolini (ca. 1700-1759) en koralen van Johann Sebastian Bach. Zaterdag 7 april, de Paaswake 21.30 uur: Missa Sine Nomine II van Herman Strategier (1912-1988) en de motetten Entrata Laudata van Aart de Kort, Lobe den Herren van Helmut Walcha. Alt-mezzo Dorien van Rumt soleert in het Ave Maria van Jehan Alain. Zondag 8 april, 1e Paasdag 11.00 uur: het programma van de Paaswake, met medewerking van soliste Dorien van Rumt en Robert Lunstrop op trompet.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×