Dubbel glas kan niet overal

De fractie van de SP heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin zij woningbouwcorporaties vraagt de zogenaamde bestemmingsreserves te gebruiken voor het isoleren van woningen en het aanbrengen van dubbel glas in huurwoningen. Portaal trekt hier volgens de SP al zes miljoen voor uit en wil nu van de wethouder dat De Sleutels van Zijl en Vliet en Ons Doel dat eveneens gaan doen. Wethouder Witteman heeft hierover weliswaar overleg gevoerd met de woningbouwcorporaties en deze zijn ook best positief over de motie van de SP maar brengen daartegenin dat niet elkk woning geschikt is voor het aanbrengen van dubblel glas. Soms kan het zo zijn dat woningen die van dubbel glas worden voorzien vochtproblemen krijgen die het wooncomfort in de woningen eerder slechter dan beter maken.   

Volgens wethouder Witteman zijn er keiharde afspraken gemaakt wat er met de vrijgekomen gelden ten behoeve van de woningvoorraad van de woningbouwcorporaties moet gebeuren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×