Waarom is Noord en Zuid-West geen probleemwijk meer?

Het CDA-raadslid Jan Jaap de Haan heeft zich mede namens de fractie van Groen Links dinsdagavond in de raad negatief uitgesproken over het feit dat de Leidse wijken Noord en Zuid-West nu niet meer voorkomen op de lijst van minister Vogelaar van veertig probleemwijken die prachtwijken moeten worden. Op een eerdere lijst van het vorige kabinet van 56 probleemwijken kwamen beide Leidse wijken wel voor. De Haan vindt dat het College van B & W van Leiden net als Enschede, Amersfoort en Den Helder bezwaar moet aantekenen bij de minister waarom ze van de lijst zijn afgevoerd. De situatie is volgens De Haan niet opeens spontaan hersteld. Wethouder Witteman moet aan de slag om meer geld voor de Leidse probleemwijken binnen te slepen. De Haan: “Nu lopen we misschien tientallen miljoenen euro’s mis. Witteman moet de Leidse wijken meer onder de aandacht van de minister brengen.” De Haan wil tevens weten welke methode door de minister is gehanteerd om over te gaan van 56 wijken naar 40 wijken en welke criterria hierbij zijn gehanteerd.     

Wethouder Wiiteman antwoordde hierop dat er tot 2010 bindende afsparken lopen met het ministerie over de genoemde twee wijken en dat dit momenteel op geen enkele wijze onder druk staat. Witteman: “Voor Leiden blijven Noord en Zuid-West aandachtswijken die prachtwijken moeten worden. Ik heb geen vrees dat de uitvoering van wijkontwikkelingsplannen ook maar enigszins in gevaar zal komen. Ik wil ook op geen enkele manier bij bewoners van die wijken en wijkorganisaties de indruk wekken dat Leiden hen nu in de steek zal laten. We gaan gewoon voort op de ingeslagen weg.”  

Toch wil De Haan meer duidelijkheid hebben over de criteria hoe is vastgesteld wat een probleemwijk is en wat niet. De Haan: “De problemen in de twee wijken zijn niet als sneeuw voor de zon vedwenen.” In onderhandelingen met de G27 (de 27 grootste gemeenten in Nederland) zal Witteman nu zowel ambtelijk als bestuurlijk alles aanwenden om die criteria boven water te krijgen.     

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×