Uitvoering Matthäus Passion volledig uitverkocht

De uitvoering van de Matthäus Passion door het Bachkoor Holland is al volledig uitverkocht. De jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion worden gegeven in de monumentale Pieterskerk te Leiden. In deze kerk komen ook andere grote koorwerken van Johann Sebastian Bach, zoals het Weihnachtsoratorium en de Johannes Passion heel goed tot hun recht. Het vaste repertoire van het Bachkoor Holland omvat, naast de drie genoemde werken, de Hohe Messe, de Missae Brevis en de Cantates. Daarnaast worden met wisselende frequentie werken uitgevoerd van andere componisten.

De koorleden komen uit het hele land en zijn vrijwel allen professionele zangers en zangeressen. De repetities worden traditiegetrouw gehouden te Naarden, terwijl uitvoeringen behalve in Leiden, op diverse plaatsen in Nederland worden gegeven. Het koor werkt al lang samen met het Concertgebouw Kamerorkest, het vroegere Amsterdams Kamerorkest. Ook is er een regelmatige samenwerking met het Residentie Orkest en incidenteel met andere Nederlandse orkesten, zoals het Combattimento Consort Amsterdam. Het koor is nauw gelieerd met de Stichting Nederlands Bach Collegium, die zich ten doel stelt niet alleen de koorwerken, maar ook andere werken van Bach uit te voeren.

In 1993 werd de Stichting Nederlands Bach Collegium in het leven geroepen met als doel uitvoeringen te verzorgen van alle werken van Johann Sebastian Bach: koorwerken, kamermuziek, orkestwerken, orgelwerken en werken voor andere solo-instrumenten. Voor de uitvoeringen van de koorwerken wordt uitsluitend samengewerkt met het Bachkoor Holland. Ook bestuurlijk bestaan nauwe banden met het Bachkoor Holland en met het Concertgebouw Kamerorkest. Een goede samenwerking is hierdoor verzekerd, zodat naast de grote koorwerken van Bach ook andere werken van Bach en van andere componisten in de concertprogramma’s kunnen worden opgenomen.

Onder auspiciën van het Bachkoor Holland en het Nederlands Bach Collegium zullen ook dit komend seizoen weer vele werken van Bach ten gehore worden gebracht in Leiden en in verschillende andere plaatsen in Nederland. Het Bachkoor Holland werd in 1921 opgericht door Johan Schoonderbeek als koor van de Nederlandse Bachvereniging. In 1927 nam Evert Cornelis als dirigent de leiding van het koor over, om in 1931 plaats te maken voor Anthon van der Horst, die dirigent bleef tot 1965. In dat jaar werd Van der Horst opgevolgd door Charles de Wolff. Begin 1983 werd het koor onder diens leiding zelfstandig. Van 1998 tot 2001 was de leiding in handen van dirigent Daniel Reuss. Na diens aftreden trad Charles de Wolff tijdelijk opnieuw aan als dirigent, waarna Jan Willem de Vriend als gastdirigent een aantal concerten dirigeerde. Momenteel is de artistieke leiding in handen van Roy Goodman. Meer informatie: www.bachkoorholland.nl

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×