Extra aandacht voor elektronische dienstverlening

De Gemeente Leiden gaat structureel geld vrijmaken voor elektronische dienstverlening. Er is een nu een team opgericht dat gaat werken aan verdere ontwikkeling van de elektronische dienstverlening. Het team gaat afdelingen adviseren. Ook heeft het team een visie opgesteld en concrete doelstellingen geformuleerd voor het jaar 2007. Slagvaardig, daadkrachtig en vraaggericht zijn de sleutelwoorden voor het team. In het coalitieakkoord heeft het College afgesproken extra aandacht te besteden aan verdere verbetering van de elektronische dienstverlening. Klanten van de gemeente zien de digitale service als een goed alternatief voor de balies.  

Met dit team en deze aanpak wil Leiden in de Top-25 komen van steden met een efficiënte elektronische dienstverlening.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×