Toekomst universitair onderwijs ter discussie

Op donderdag 26 april 2007 organiseert de StudentenGroepering Leiden (SGL) een landelijk Onderwijsdebat waarbij verscheidene prominente sprekers zich zullen buigen over universitair onderwijs. Na opening van de zojuist aangetreden rector magnificus, prof. mr. dr. Paul van der Heijden, zal steeds een debat worden gevoerd tussen Tweede-Kamerleden Alexander Pechtold (D66), Marianne Besselink (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD) met een student die actief is in medezeggenschap of verenigingsleven.

Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn zal als lid van de Onderwijsraad deelnemers aansporen een actieve bijdrage te leveren aan de discussie. Met stellingen die zien op ‘Kiezen voor Talent’, op precaire kwesties als studentenhuisvesting en de noodzaak medezeggenschap te veranderen waarbij de Universitaire studentenpartijen verschillende visies zullen hebben, is de toon voor een dynamische avond gezet.

De avond vindt plaats op de rechtenfaculteit, het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden. Nadat om 19.30 uur de avond is aangevangen, bestaat de mogelijkheid voor deelnemers en sprekers het geheel te besluiten onder genot van een borrel.

Vanwege het feit dat het aantal plaatsen gelimiteerd is, gelieve u zich aan te melden via: sgl.debat@gmail.com. Meer informatie vindt u op www.stemsgl.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×