Leidse studenten stemmen conform landelijke politiek

De Leidse studentenpopulatie heeft bij de verkiezingen voor een nieuwe Universiteitsraad zowel vooruitstrevend als christelijk gestemd, exact zoals de huidige regering momenteel is samengesteld. Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) en Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL) zijn de winnaars van de verkiezingen voor de Universiteitsraad. Beide studentenpartijen winnen een zetel. Studentengroepering Leiden (SGL) en Bewust en Progressief (BeP) verliezen een zetel. BeP blijft de grootste fractie met 3 zetels, de SGL en de CSL krijgen 2 zetels en LVS debuteert met 1 zetel.

De opkomst voor de UR-verkiezingen lag dit jaar weer hoger dan voorgaande jaren: ruim 22 procent. Er waren dit jaar geen verkiezingen voor de personeelsgeleding van de UR. Deze worden om het jaar gehouden. Wel waren er verkiezingen voor de verschillende Dienstraden. Alleen bij International Office en het Bestuursbureau waren er meer kandidaten dan zetels, waardoor er daadwerkelijk verkiezingen gehouden moesten worden.

 De opkomst lag bij beide dienstraden hoog: van de stemgerechtigden op het Bestuursbureau bracht 63 procent zijn stem uit. Op het International Office lag dat percentage op 78. Voor de faculteitsraden waren er wel verkiezingen voor beide geledingen. Bij de faculteit Rechtsgeleerdheid bleef de verhouding onder de personeelspartijen gelijk: de Progressieve Partij houdt 4 zetels en de Onafhankelijken blijven op 3 zetels staan.

Bij de studenten waren er wel grote verschuivingen. Het grote overwicht van SGL verdween (van 5 naar 3 zetels). CSL komt met 1 zetel in de raad en BeP groeit van 2 naar 3. Ook op de faculteit Letteren moest de SGL een zetel afstaan: van 3 naar 2 zetels. LVS is met 1 zetel nieuwkomer in de raad van Letteren. BeP blijft veruit de grootste, met 5 zetels. CSL blijft op 1 zetel staan. Bij Sociale Wetenschappen raakte BeP een zetel kwijt aan LVS. Hier hebben BeP, SGL en LVS alle drie nu 2 zetels; CSL behoudt haar ene zetel.

Opvallend was dat bij Rechtsgeleerdheid en Godgeleerdheid veel meer medewerkers hun stem uitbrachten. Bij Rechten stemde in 2005 17 procent terwijl nu 40 procent naar de stembus ging. Bij Godgeleerdheid steeg het opkomstpercentage van 25% naar 41.

Een overzicht van alle uitslagen staat op www.stemmen.leidenuniv.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×