Adviesraad WMO kan aan de slag

De oprichting van de Adviesraad WMO heeft zijn beslag gekregen. Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet het College van B & W zijn ontwerpbeleidsplannen voorleggen aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van de vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. In totaal hebben in Leiden negen organisaties op het gebied van ouderenzorg, chronisch zieken, mantelzorgers, gehandicaptenbeleid en voorzieningen voor blinden en slechtzienden recht om een voordracht voor de Adviesraad WMO te doen. Zes organisaties hebben inmiddels een voordracht gedaan zodat de Adviesraad WMO daadwerkelijk van start kan gaan. De overige drie organisaties zullen binnenkort een vertegenwoordiger naar voren schuiven. De Adviesraad geeft het College van B & W gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid dat raakt aan de belangen van mensen uit de genoemde doelgroepen.    

De Adviesraad WMO vervangt de Adviesraad Gehandicaptenbeleid Leiden en de Adviesraad Ouderenbeleid Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×