College slechts drie maal contrair in welstandszaken

Van de 1100 maal dat het College van B & W de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gevraagd heeft een advies uit te brengen heeft B & W in drie gevallen het advies van de ARK niet gevolgd. Het College legt in het kader van de Woningwet jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad.  

In zeven gevallen heeft het College van B & W eigenaars van panden aangeschreven om een verbouwing ongedaan te maken.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×