(Foto: Bram Pater)

Leidse Kinderboerderij in het nauw

Het actiecomité ‘Vrienden van de kinderboerderij’ heeft een brief aan B&W gestuurd en een handtekeningenactie georganiseerd om op deze wijze de Leidse politiek te bewegen iets te doen aan de niet zo florissante staat waarin Leidens enige kinderboerderij verkeert. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van het Leidse basisonderwijs, de kinderboerderij-vrijwilligers en een dierenarts. Ze vinden de staat waarin de kinderboerderij in de Merenwijk zich bevindt onacceptabel en nemen het op voor de professionele dierenverzorgers en medewerkers natuur- en milieueducatie, deze kunnen zelf geen actie voeren omdat zij in dienst zijn van de gemeente. Al jarenlang zijn aanpassingen broodnodig, maar al in 1999 verdwenen kant-en-klare plannen om die uit te voeren volgens het actiecomité in de ijskast. Het comité stelt dat het zo niet langer kan: “De varkensstal staat op instorten en de onderkomens van de medewerkers zijn in een armzalige staat.”

De handtekeningenactie onder bezoekers, wijkbewoners en onderwijsmensen leverde 5200 handtekeningen op. Tijdens een inspraakavond in het stadhuis en een rondleiding van een tiental raadsleden op de kinderboerderij heeft het actiecomité getracht ook de politiek ervan te overtuigen dat er iets moet gebeuren en geen uitstel meer kan worden geaccepteerd.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×