Geen sprake van oplichting bij asfalteringen

“Er is geen regelrechte sprake van oplichting, maar de afhandeling van het asfalteren van twee parkeerterreinen aan de Smaragdlaan en aan de Haagsche Schouwweg verdient beslist niet de schoonheidsprijs.” Dat antwoordt burgemeester Lenferink in antwoord op vragen van D66-raadslid Aad van der Luit. Een engelse firma had voor opdrachtgever Sportbedrijf Leiden een spotgoedkope offerte neergelegd. Na enkele maanden bleek de kwaliteit van het asfalt zeer dubieus. Verschillende pogingen werden door het Sportbedrijf Leiden ondernomen om de Engelse firma aan een juist vervullen van haar opdracht te houden. De firma bleek echter met de noorderzon verdwenen. Er kon geen nader contact gelegd worden.

Het College van B & W denkt niet dat er sprake is van oplichting. Ook zijn er te weinig redenen voor verdere vervolging. Er is dan ook geen aangifte gedaan. Het herstellen van de asfaltering wordt nu voor 15.000 euro door een andere aannemer ter hand genomen en dat blijft toch nog allemaal binnen de eerder opgestelde begroting. Die herstelwerkzamheden heben inmiddels plaatsgevonden en werden verricht door de Nederlandse firma Kessels, die ook tegelijkertijd een persrioolbuis moest vervangen en daarna opnieuw kon asfalteren. Wel antwoordde Lenferink dat dit een goede les moet zijn voor een volgende keer. Bij goedkope aanbiedingen moeten ambtenaren extra alert zijn.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×