Provincie stelt Wassenaars bestemmingsplan vast

De zandwinning bij het Valkenburgse Meer wordt uitgebreid. Minister Cramer van VROM heeft een provinciaal bestemmingsplan hierover goedgekeurd, waardoor de uitbreiding nu mogelijk is geworden. Het Valkenburgse Meer is in de jaren vijftig ontstaan door winning van kalkzandsteenzand. De behoefte aan kalkzandsteen groeit nog steeds en ook in de toekomst blijft winning volgens de provincie noodzakelijk. Daarom wordt de winning met ongeveer 17 hectare uitgebreid. Op die manier kan er zo’n 3,9 miljoen m3 zand worden gewonnen. Dat is voldoende voor de vraag naar kalkzandsteenzand in de komende 20 tot 25 jaar. In het bestemmingsplan wordt ook het verleggen van het smalspoor geregeld en komen er nieuwe wandel- en fietspaden bij.

Het opstellen van een bestemmingsplan is normaal gesproken een taak van de gemeente. Bij het bestemmingsplan over de zandwinning zijn twee gemeenten betrokken, Katwijk en Wassenaar. De gemeente Katwijk heeft voor het gebied haar bestemmingsplan aangepast. De gemeente Wassenaar liet dat na, waarop de provincie ingreep en een bestemmingsplan opstelde. Dit provinciale bestemmingsplan is vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan het ministerie van VROM. Zuid-Holland is daarmee de eerste provincie die een provinciaal bestemmingsplan ter goedkeuring heeft aangeboden aan VROM.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×