Provincie gaat jeugdzorgaanbod uitbreiden

De Provincie Zuid-Holland gaat het jeugdzorgaanbod uitbreiden. Aanleiding is een zeer forse stijging van het aantal meldingen van kindermishandeling (44%) en de blijvende groei in de vraag naar jeugdzorg. In de periode 2002-2006 was de groei gemiddeld 19% per jaar en ook in 2007 houdt de sterke toename aan. Ramingen laten zien dat het aantal cliënten dit jaar met meer liefst 30% zou kunnen gaan stijgen.

De provincie Zuid-Holland wil dat de capaciteit van de jeugdzorgaanbieders toeneemt zodat meer jeugdigen kunnen worden geholpen. Ook moet de instroom in de jeugdzorg worden beperkt en de uitstroom vergemakkelijkt. Vroegtijdige ondersteuning en zorg door de volgend jaar in te stellen gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin moet ervoor zorgen dat minder jeugdigen een beroep doen op jeugdzorg. Ook de nazorg aan jeugdigen moet beter. Bijvoorbeeld door altijd snel een passende woonruimte aan te bieden. Er kan dan sneller worden overgeschakeld van residentiële naar ambulante zorg.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×