SP wil bezuiniging huurdersondersteuning halveren

Het voornemen van demissionair wethouder Witteman (PvdA) om de komende jaren in totaal 228.000 euro te bezuinigen op huurdersondersteuning is tegen het zere been van de SP in Leiden. Die partij stelt daarom voor om de gemeentelijke bijdrage te handhaven. SP-raadslid Louk Rademaker: “De corporaties moeten ongeveer de helft van de bezuiniging betalen, de andere helft moet door de gemeente teruggedraaid worden. Daarnaast moet een Huurteam opgericht worden voor de particuliere huurders in Leiden.”

Rademaker: “Op dit moment betaalt de gemeente 203.000 euro aan professionele ondersteuning van huurders in de vorm van het Team Wonen. Zij doen heel belangrijk werk. Het is dan ook van groot belang dat deze ondersteuning door kan gaan. Het blijkt dat de corporaties verplicht zijn, door de zogenaamde Overlegwet, om ongeveer de helft te betalen. De andere helft van de subsidie is bedoeld om de huurders te steunen bij gemeentelijke plannen. Die helft moet door de gemeente betaald worden.”

De corporaties onderhandelen al geruime tijd met de huurdersorganisaties over de subsidie vanaf 2008, maar er is nog geen overeenstemming. Als die overeenstemming er niet snel komt, wil de SP de corporaties dwingen om over de brug te komen. In dat geval zou de gemeente een greep in de kas van de corporaties moeten doen via de zogenaamde bestemmingsreserve. Witteman voelt daar niets voor: “Dat is diefstal, bijna een oneerbaar voorstel.”

Ook andere partijen zijn nog niet zover. PvdA-raadslid Gijs Holla laat weten veel vertrouwen in de corporaties te hebben, terwijl Jan Boer van de Stadspartij Leiden Ontzet sowieso niet te spreken is over de ondersteuning van de huurdersorganisaties: “Ze falen, ik zeg nog net niet dat ze overbodig zijn,” aldus Boer die vindt dat de huurders best zelf voor hun belangen kunnen opkomen. “Ik heb die huurdersorganisaties bezig gezien bij de Haagweg. Nou, van zulke hulp kan je beter verschoond blijven.”

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×