´Het gaat de verkeerde kant op met studentenhuisvesting"

´Het gaat de verkeerde kant op met studentenhuisvesting in Leiden´. Dat menen het overkoepelende orgaan van alle studentenverenigingen in Leiden )PKVV en CDA- gemeenteraadslid Joost Bleijie.Zij doelen met deze uitspraak op het feit, dat de studentenhuisvesting voor buitenlandse studenten behoorlijk is toegenomen, maar dat het aantal kamers voor Nederlandse studenten onvoldoende stijgt. Zo is er de laatste tijd een flink aantal kamers voor buitenlandse studenten bijgekomen, aan onder meer de Hugo de Grootstraat en het voormalige Elisabethziekenhuis. Voor de Nederlandse studenten zijn er maar 89 kamers bijgekomen, en wel aan de Driegatenbrug in Leiderdorp. ”Dat is echt te weinig” vindt Bleijie.

Mehtap Karasu, die voorzitter van de PKVV is, begrijpt dat de ingezette internationalisering van de Universiteit Leiden als gevolg heeft dat de vraag naar kamers voor buitenlandse studenten stijgt. “dit mag niet als gevolg hebben dat het tekort aan studentenkamers onder de reguliere, Nederlandse student vergeten wordt. Dat tekort is immers nog steeds hoog,´ aldus Karasu. Op aandringen van de PKVV gaat Bleijie het college om opheldering vragen over de voortgang rond studentenhuisvesting. “Ruim een jaar geleden heeft de wethouder Ruimtelijke Ordening in de hoedanigheid als voorzitter van de taskforce studentenhuisvesting, aangegeven gedrevenheid na te streven op dit dossier en dat juich ik toe. Ik ben erg benieuwd of deze gedrevenheid al tot concrete resultaten heeft geleid, met name voor de Nederlandse studenten. Met andere woorden: wanneer gaat waar een schop de grond in? Willen we Leiden als studentenstad immers aantrekkelijk houden, dan zal er gebouwd moeten worden”, zo zegt het gemeenteraadslid.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×