Meer kansen voor starters op woning?

De SP meldt dat “Woonzicht op de schop gaat”. Bijna twee jaar na invoering van het regionale wooonruimteverdeelsysteem, zijn de klachten niet van de lucht. In november vorig jaar bleek al uit een evaluatierapport, dat starters onder de 30 jaar nagenoeg kansloos zijn. De SP geeft aan blij te zijn met de nieuwe aanpassingsvoorstellen van DB Holland Rijnland. Om de positie van jonge starters te verbeteren, wil het DB de komende tijd 20% van alle woningen alleen voor starters ‘labelen’. Daarvan gaat 60 tot 70% naar woningzoekenden onder de 26 jaar, de rest naar starters van tussen de 25 en 30 jaar.

In 2010 zal ook de overgangsregeling afgeschaft worden. Deze overgangsregeling had tot gevolg, dat men gemiddeld 10 jaar inschrijfwaarde ‘cadeau’ kreeg, waardoor de verhouding met andere ingeschrevenen totaal zoek is.

Ook hebben de woningcorporaties beloofd weer een Woonkrant uit te brengen, tegen kostprijs. Rademaker (SP): “Ouderen en mensen zonder internet krijgen nu ook de mogelijkheid om makkelijk te zoeken naar een nieuwe woning. Het is nog wel raar dat zij, naast het inschrijfgeld, ook nog eens moeten betalen voor de Woonkrant. Maar het eerste succes is binnen”.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×