Vragen PvdA en GroenLinks over armoedebestrijding

De PvdA en GroenLinks, hebben een zestal schriftelijke vragen opgesteld met betrekking tot de armoedebestrijding in Leiden. Sinds de gemeente in 2006 de campagne ‘wat krijgen we nou’ voerde, is het aantal Leidenaars met een laag inkomen dat een beroep doet op een vergoeding vanuit de gemeente, verdubbeld. Deze vergoeding kan bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een vereniging, of een abonnement op een krant inhouden. Beide partijen willen dat het college blijft werken aan vergroting van het bereik van het armoedebeleid, zodat het aantal mensen dat er een beroep op doet, toeneemt. GroenLinks raadslid Hans van Egdom zegt: “Er zijn nog veel Leidenaars die geld waar ze recht op hebben feitelijk aan de gemeente cadeau doen. Wij denken niet dat ze zich daar bewust van zijn.”

Allereerst vragen GroenLinks en de PvdA het college, welk deel van de beoogde doelgroep nu gebruikmaakt van de inkomensondersteunende maatregelen en wat de ambities op dat punt zijn voor dit jaar. De ‘wat krijgen we nou’ campagne heeft tot veel extra aanvragen geleid. De partijen zijn benieuwd of het college dit jaar een soortgelijke campagne wil voeren om zo nog meer mensen met een minima op de inkomensondersteunende mogelijkheden te wijzen. Het was de bedoeling dat er in het afgelopen najaar met behulp van een bestandskoppeling met onder andere de Belastingdienst, in kaart gebracht zou worden welk deel van de doelgroep nog niet bereikt wordt. Is dat inmiddels al gebeurd? En zijn de mensen die nog niet bereikt werden, voorzien van een brief met informatie over de inkomensondersteuning? Het college heeft eerder aangekondigd dat er per 1 januari van dit jaar een Snelloket gerealiseerd zou worden, dat het aanvragen van ondersteuning zou vergemakkelijken en versnellen. Is dit loket inmiddels gerealiseerd en hoeveel mensen hebben er al gebruik van gemaakt? Tenslotte heeft het college het plan opgevat om een ‘geldkrant’ uit te geven, waarin Leidenaars kunnen lezen hoe ze schulden kunnen voorkomen. De PvdA en Groenlinks vinden dit een goede mogelijkheid om ook de inkomensondersteuning extra bij de Leidenaars onder de aandacht te brengen. Zij vragen zich dan ook af, of het college die mening deelt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×