D66 pleit voor tunnel tussen A4 en A44

D66 heeft zich de afgelopen tijd verdiept in alternatieven voor de Rijnlandroute en stelt voor, om een ondertunnelde Oost-Westverbinding voor het autoverkeer aan te leggen. Hierdoor blijft de Oostvlietpolder gespaard en worden de Stevenshof en Voorschoten gemeden. Ook vanuit een burgerinitiatief werd dit plan geopperd. Daarnaast heeft D66 nog een aantal alternatieven voor de rijnlandroute ontwikkeld, waaronder enkele op korte termijn te nemen maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie op de Europaweg, het Lammenschansplein, de Lammenschansweg en de Churchilllaan.

De partij heeft de voorstellen voorgelegd aan een aantal instanties, die ze toetsten op technische haalbaarheid, kosten, inpassing en meerwaarde voor de doorstroming van het verkeer. Hieruit bleek aldus D66, dat enkele van de door hen ontwikkelde ideeën beter scoren dan de Rijnlandroute. De partij wil dan ook dat alle varianten onderzocht worden, voordat er een besluit over de aanleg van de Rijnlandroute wordt genomen. Komende vrijdag presenteert D66 de plannen om 16.00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis.

Advertentie

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×