Rekenkamer ontevreden over plannen Rijnlandroute

De Randstedelijke Rekenkamer heeft negatief gereageerd op de plannen voor de aanleg van de Rijnlandroute. Dat schrijft de SP Statenfractie Zuid-Holland in een persbericht. Een aantal weken geleden kon de Rekenkamer zich ook al niet vinden in het plan. Daarop leverde Gedeputeerde Staten een herziene Maatschappelijke Kosten Batenanalyse. Deze herziene versie is voor de Rekenkamer echter niet voldoende.

De Rekenkamer is vooral kritisch over de aan de analyse toegevoegde nul-variant, een toekomstscenario waarbij er geen Rijnlandroute wordt aangelegd. Volgens de Rekenkamer is deze variant in strijd met de richtlijnen voor dergelijke onderzoeken, waarin staat dat juist een verbeterde versie van de huidige situatie als nul-alternatief in het onderzoek moet worden opgenomen. De nul-variant in deze herziene analyse levert echter geen verbetering op voor de Churchilllaan. In reactie hierop heeft Gedeputeerde Staten laten weten, dat de opwaardering van de Churchilllaan in een latere fase van het onderzoek wordt meegenomen. De Rekenkamer meent echter dat deze opwaardering al in de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse moet worden verwerkt. Bovendien vindt de Rekenkamer dat in het stuk niet is bewezen, dat de Rijnlandroute een betere oplossing is dan het verbeteren van de Churchilllaan. De SP is het eens met de Randstedelijke Rekenkamer. Statenlid Maassen zegt: “Ik had graag gezien dat in deherziene MKBA ook een opgewaardeerde Churchilllaan als alternatief wasMeegenomen. Dan was duidelijk geworden dat op die manier een hoopproblemen kunnen worden opgelost, zonder 500 tot 900 miljoen uitte hoeven geven. Bovendien blijft de Stevenshof dan leefbaar,Voorschoten wordt niet opgedeeld, en de polders blijven groen.”

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×