PvdA bezorgd over huishoudelijke hulp ouderen

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, worden alle mensen die huishoudelijke zorg ontvangen, geherindiceerd. De PvdA maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan en vreest dat vooral veel mensen ouder dan 75 jaar, niet de zorg krijgen waarop zij recht hebben en dat de kwaliteit van hun zorg afneemt.

Daarom heeft Hilde Jansen namens haar partij een aantal schriftelijke vragen voorgelegd aan het college. Allereerst wil ze weten hoeveel mensen er in totaal geherindiceerd worden. Een deel van de herindicaties vindt per telefoon plaats. De PvdA meent dat de indicator op die manier geen goed beeld van de werkelijke situatie krijgt en wil dan ook weten hoeveel cliënten er telefonisch geherindiceerd zijn. Daarbij is Jansen vooral benieuwd naar het aantal telefonische contacten met mensen ouder dan 75 jaar.Verder wil ze weten hoeveel personen hun vaste hulp zijn kwijtgeraakt door de herindicatie en om hoeveel mensen ouder dan 75 jaar het daarbij gaat. Tenslotte stelt ze voor de indicatie van mensen ouder dan 75 jaar alleen te herzien, als er veranderingen in hun situatie hebben plaatsgevonden en de hulp automatisch te verlengen, wanneer dat niet het geval is.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×