Rijnland neemt voortouw in duurzaam biogas project

Leiden beleeft een groene primeur. Op initiatief van het Hoogheemraadschap Rijnland start een proefproject om auto’s op biogas te laten rijden. Het waterschap, onder andere verantwoordelijk voor het zuiveren van water, tekent daartoe een intentieovereenkomst met de gemeente Leiden en de onderneming Groen Vervoer BV. Laatstgenoemde gaat met subsidie van de Stichting Doen een pompstation exploiteren op het terrein van de waterzuiveringsinstallatie van Rijnland in Leiden Zuidwest.

Biogas is een restproduct dat vrijkomt bij het proces van waterzuivering. Met toevoeging van aardgas kan dit mengsel dienen als brandstof voor auto’s. Diverse auto’s van Rijnland en van de gemeente doen mee in de proef. Wethouder John Steegh (GroenLinks), zelf voormalig bestuurder van het waterschap, schat dat het voorlopig om 10 auto’s gaat.

De wethouder heeft hoge verwachtingen van biogas als brandstof. “Berekeningen laten zien dat we met de vrijkomende biogassen van de twee Leidse waterzuiveringsinstallaties (de tweede staat in Leiden noord, red.) 6 miljoen autokilometers per jaar kunnen afleggen.”

De pilot is ook bedoeld om de voor- en nadelen van het rijden met dienstauto’s op biogas te concretiseren. De verwachting is dat het project de uitstoot van miliueverontreinigende gassen vermindert en dat het de brandstofkosten zal doen afnemen. Daartegenover staat dat het gebruikersgemak mogelijk wordt aangetast.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×