SP wil advies landsadvocaat over RGL inzien

Het SP-Statenlid Erik Maassen, heeft Gedeputeerde Staten dringend verzocht om inzage in een advies van de landsadvocaat over de vraag of er voor de RijnGouweLijn Oost een Milieu Effectrapportage (MER) moet wordenuitgevoerd. Na eerdere verzoeken kreeg hij het advies niet te zien, omdat het geheim zou zijn. De SP en het provinciebestuur hebben al enige tijd onenigheid over de noodzaak van een (MER). Maassen diende in juni al een motie van afkeuring in, omdatGedeputeerde Koop niet kon aangeven waarop werd gebaseerd dat een dergelijke rapportage voor de RGL Oost niet noodzakelijk was.Koop wist de zaak toen te redden, door met het advies van de landsadvocaat te schermen.

Het SP-Statenlid Erik Maassen, heeft Gedeputeerde Staten dringend verzocht om inzage in een advies van de landsadvocaat over de vraag of er voor de RijnGouweLijn Oost een Milieu Effectrapportage (MER) moet wordenuitgevoerd. Na eerdere verzoeken kreeg hij het advies niet te zien, omdat het geheim zou zijn. De SP en het provinciebestuur hebben al enige tijd onenigheid over de noodzaak van een (MER). Maassen diende in juni al een motie van afkeuring in, omdatGedeputeerde Koop niet kon aangeven waarop werd gebaseerd dat een dergelijke rapportage voor de RGL Oost niet noodzakelijk was.Koop wist de zaak toen te redden, door met het advies van de landsadvocaat te schermen. Maassen is echter niet overtuigd en zegt: “Geen enkel statenlid heeft dat advies ooit gezien, terwijl hettoch de taak van statenleden is om het provinciebestuur te controleren. En nu ik heb gevraagd om het advies te bekijken, is het stuk ineens geheim. Opdie manier ontstaat de indruk dat de gedeputeerden iets te verbergen hebben.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×