Twijfels over continuïteit huishoudelijke zorg

Niet de laagste, maar de beste bieder van huishoudelijke hulp, is de kern van het dynamisch selectiemodel dat het gemeentebestuur van Leiden en een vijftal regiogemeenten per 1 januari gaan hanteren bij het gunnen van huishoudelijke hulp aan een zorgaanbieder. Mevrouw Corine Houtzagers, directeur van WWZ-Mariënstate Valant, heeft alvast laten weten dat haar zorginstelling niet meedoet aan de zorgveiling omdat ‘de zorginstelling die het laagste biedt, de klant krijgt’. Haar zienswijze is onjuist of ten minste onvolledig. De directeur van Libertas Leiden, Frits van Oosten, reageert dat voor zijn instelling met de maximale prijs van € 21,- voor gewone zorg en € 26,- voor zwaardere zorg, de grens van het haalbare echt bereikt is. Wethouder Gerda van den Berg verdedigt haar veilingsysteem te vuur en te zwaard. Zij vermijdt liever het woord veiling maar is vast opgetogen dat het monopoly van vijf zorginstellingen, in de praktijk twee, doorbroken is.

De 21 zorgaanbieders die maandag aan de gemeente hebben laten weten graag een contract voor deze vorm van dienstverlening te willen aangaan, hebben hiermee nog geen cliënten. Cliënten worden toegewezen op basis van het dynamische selectiemodel. De criteria zijn: de voorkeur of antivoorkeur van een cliënt voor een bepaalde aanbieder; de snelheid waarmee de zorgaanbieder de zorg kan leveren; de score die de aanbieder behaalt in het cliënten ervaringsonderzoek én, last but not least, de korting die zorgaanbieder geeft op de maximumprijs.

Wie de meeste punten scoort, doet het beste bod. Dat aantal punten is de som van de punten die verdiend worden met bovengenoemde voorwaarden. Een uitgesproken voorkeur door een cliënt voor een bepaalde zorgaanbieder levert deze aanbieder bv. 20 punten op. Een uitgesproken antivoorkeur van een cliënt daarentegen levert 1.000 minpunten op. Het kwaliteitcriterium is gewaarborgd in een cliënttevredenheidsrapportage. En wordt afgesproken startdatum niet nagekomen, dan moet de zorgaanbieder € 100,- per werkdag (boete) betalen aan de gemeente. Als er niet geboden wordt krijgt één van de contractanten de cliënt toegewezen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×