Bedrijfsleven boos om schrappen bedrijfsterrein Valkenburg

Het platform Bedrijfsleven Rijnland (met daarin organisaties als VNO-NCW, KOV, BV Leiden, BDB, VOA en Kamer van Koophandel) is woedend over het schrappen van 20 hectare bedrijventerrein in de plannen voor het voormalig vliegkamp Valkenburg. “Om in de as Leiden-Katwijk enigszins aan de behoefte aan bedrijventerrein te voldoen is minstens 40 hectare nodig,” verklaart het bedrijfsleven bij monde van voorzitter Rinus Houtman: “40 hectare stond ook altijd in de plannen maar is om onduidelijke redenen geschrapt in de nieuwste plannen”.

Houtman: “De Leidse regio zit volledig op slot als het gaat om bedrijventerreinen. Er is alleen wat ruimte beschikbaar voor BioScience bedrijven en SpaceScience maar voor de reguliere ondernemer die ruimte nodig heeft is er vrijwel niets beschikbaar. De suggestie van de plannenmakers om de benodigde hectaren bedrijventerrein te creëren door herstructurering van bestaande bedrijventerreinen is goed bedoeld maar zal niet de noodzakelijke 40 hectare opleveren. Niet elk terrein is aan herstructurering toe en op thematische terreinen zoals bioscience zal geen ruimte komen voor reguliere bedrijven.”

De ondernemers maken zich grote zorgen over de ontwikkeling van bedrijfsruimte. “In 2007 gaf de Leidse regio nog geen hectare bedrijventerrein uit terwijl regio´s als Den Haag (17 ha), Bollenstreek (6 ha), Alphense regio (8 ha) daar ruim boven uitsteken. Dit proces is nu al enkele decennia gaande. De economie in de Leidse regio groeit nog steeds maar dit is volledig te danken aan startende bedrijven. Per saldo trekken jaarlijks meer dan 100 bedrijven weg uit de regio. Met name in Katwijk maakt bedrijventerrein steeds vaker plaats voor woningbouw, de hoeveelheid bedrijventerrein neemt daar gestaag af. Ook kent de regio Leiden-Katwijk een enorme uitgaande pendel. Dagelijks vertrekken 60.000 mensen uit dit gebied om buiten de regio te werken. 40.000 mensen komen van buiten naar Leiden en omgeving om te werken. Per saldo zorgt het negatieve pendelsaldo dagelijks voor files op de A4, A44 en N11.”Het bedrijfsleven is niet tegen de 5.000 woningen op Valkenburg maar met 10.000 á 15.000 extra inwoners erbij zal het negatieve pendelsaldo alleen maar toenemen met alle mobiliteitsgevolgen van dien. “Bij een goede mix van wonen, recreëren en bewegen hoort ook werken,” zo schrijven de ondernemers in een verklaring. “De bedrijven geven tenslotte identiteit aan het gebied en bieden de welvaart en werkgelegenheid waar de regionale economie op drijft.”

In een brief aan de gemeenten Katwijk, Leiden en Wassenaar, de regio Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland maken de partijen nogmaals duidelijk dat er minstens 40 hectare nieuw bedrijventerrein nodig is. De 20 hectare aan gebouwen die er reeds staan en door de plannenmakers wordt aangedragen als bedrijventerrein, zien wij als een sigaar uit eigen doos´, aldus ondernemersvertegenwoordiger Houtman.

Advertentie

Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×