Nieuw Randstad Urgent-contract ondertekend

Afgelopen dinsdag hebben de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Asje van Dijk en Minister Eurlings het nieuwe Randstad Urgent-contract ondertekend. Hiermee erkent het Rijk de samenhang tussen de projecten in Holland Rijnland, waaronder de RijnlandRoute, de RijnGouwelijn en het Bioscience Park Leiden, en de urgentie ervan. “Met de Randstad Urgentstatus onderstrepen we allemaal de noodzaak om binnen een jaar een keuze te maken voor het tracé van de RijnlandRoute in samenhangmet de A4 en A44, en de financiering van de verschillende projecten met elkaar te regelen”, aldus Asje van Dijk. Ook burgemeester Lenferink die voorzitter van Holland Rijnland is, is tevreden.

Met Randstad Urgent stimuleert de overheid de ontwikkeling van de Randstad tot een duurzame en internationaal concurrerende regio. Holland Rijnland draagtdaar aan bij door een aantrekkelijk woon- en leefklimaat binnen de Randstad te bieden en de kenniseconomie te bevorderen. Een structurele verbetering van de bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland is noodzakelijk om dit te realiseren en goede fysieke infrastructuuren hoogwaardig openbaar vervoer zijn voorwaarden om de groei van woningbouw en economische bedrijvigheid mogelijk te maken.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×