Gebiedsvisie en kaderbesluit Haagwegkwartier vastgesteld

Het college heeft de nota van beantwoording van de inspraakreacties op de gebiedsvisie Leiden-zuidwest, het voorontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartieren het beeldkwaliteitplan Haagwegkwartier, vastgesteld. Nu werkt de gemeente aan het ontwerpbestemmingsplan dat naar verwachting dit najaar voor inspraak vrijgegeven wordt. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor, in te stemmen met de ruimtelijke en financiële kaders voor het project ‘Haagwegkwartier-West’. Dit projectbevat de herinrichting van de zuidelijke en noordelijke sportvelden aan de Boshuizerkade en het ROC-terrein aan de Ter Haarkade. Over de realisatie van een moskee in dat gebied heeft het college een overeenkomst gesloten met de Stichting Moslim Groep Leiden.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×