Scholen zelf opzoek naar passend onderwijs voor thuisblijver

Voortaan spreekt Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) scholen aan op de plicht passend onderwijs te bieden aan leerlingen met gedragsproblemen. Dit is namelijk één van de aanbevelingen uit het rapport ‘Crisisopvang speciale doelgroepen´. Deze aanbevelingen zijn voortgekomen uit een onderzoek naar de oorzaken van thuiszittende scholieren in deze regio. Deze leerlingen zitten thuis, omdat ze om een bepaalde reden niet langer naar school kunnen en wachten op een plaats binnen passend onderwijs. Het kan daarbij gaan om kinderen met bijvoorbeeld een handicap, gedragsprobleem, of lastige gezingssituatie. Hoewel ook deze leerlingen volgens de wet recht op onderwijs hebben, vallen ze vaak buiten de boot. Tot nu toe sprak het RBL vooral de ouders aan op hun plicht een onderwijsplaats voor hun kind te zoeken. Voortaan zullen de scholen worden aangesproken op het bieden van een passende plek voor een thuiszittend kind binnen het onderwijs.

Gebleken is dat veel kinderen thuis zitten, omdat de scholen te laat of zelfs geen actie ondernemen, als blijkt dat een kind ander onderwijs nodig heeft. In Leiden wordt gezocht naar extra onderwijsplekken voor de thuisblijvers.Het RBL inventariseert het totaal aantal thuiszittende leerlingen tot 18 jaar, om zo een beter beeld van de situatie te krijgen.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×