Holland Rijnland steunt voorkeurstracé RGL-West

Holland Rijnland steunt het voorkeurstracé RijnGouwelijn-West. Dat heeft Het Algemeen Bestuur afgelopen woensdag tijdens een vergadering besloten. Het voorkeurstracé loopt van het centrum van Leiden, via het Transferium door de nieuwbouwwijk Valkenburg en door de kernen van Katwijk en Noordwijk naar de kust. Volgens het bestuur voldoet het voorkeurstracé aan de eisen van een toekomstbestendig regionaal ov-netwerk, zoals opgenomen in de OV-visie. De tram verbetert de oost-west verbinding van de Randstad en de bereikbaarheid van de kust, bundelt reizigersstromen en verkort reistijden, aldus het bestuur. Overigens was de steun van het algemeen bestuur niet unaniem. Noordwijk ziet de tram niet graag door het centrum naar de kust rijden.

Ook de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gisteren ingestemd met het voorkeurstracé. Nu worden er met het rijk afspraken gemaakt over de financiering. Naast een financiële bijdrage vanuit het rijk, betalen ook de provincie en deelnemende gemeenten een deel van de kosten. Daartoe is in 2007 een regionaal investeringsfonds gestart. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de RGL-west tussen 2013 en 2015 aangelegd wordt.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×